Bemutatkozás

 

 

„Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy más megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 1. §. (1) bekezdése)

 

Társaságunk Edimár Ingatlanfejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság néven alakult 1999-ben és végzett részben igazságügyi szakértői tevékenységet. 

Az eltelt időszak tapasztalatai arra engedtek következtetni, hogy a specifikus, alapos szakmai felkészülést igénylő szakterületekre egyre nagyobb szükség van az igazságszolgáltatásban, a hatósági munkában, a közjegyzőknél, illetve a társadalmi élet legkülönbözőbb területén. Ezen elvárásokkal az innovációs készség folyamatos növelésével lehet csak véleményünk szerint lépést tartani, ezért társaságunkat átalakítottuk, amely EDIMÁR Igazságügyi Szakértők Kft néven döntően igazságügyi szakértői feladatot végez.

Ehhez a szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket biztosítani tudtuk, és igyekszünk minél szélesebb jogosultsági körben megbízóink igényeinek is jól megfelelni. Változatlanul kiemelt feladatunk az igazságszolgáltatás munkájában való aktív részvétel, továbbá a hatóságok (rendőrség, kormányhivatal, közjegyzők...) munkájának segítése gyors, igényes és precíz szakértői munkánkkal.