GDPR rendelet szövege (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE)


                                    Az EDIMÁR Kft. adatkezelési nyilatkozata

 

Az

EDIMÁR Igazságügyi Szakértők Korlátolt felelősségű Társaság

- székhely: 8000-Székesfehérvár, Rádió u. 10/B. 2/1.

- adószám: 11889685-2-07

- képviseli: Tischler Edit ügyvezető

 

kijelenti, hogy az adatfeldolgozás, adattárolás tekintetében a 2018. május 25-én életbe lépet GDPR-t (Általános Adatvédelmi Rendeletet) veszi alapul. Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a hatályos jogszabályok tartalmát betartja és annak megfelelően jár el.

 

A társaság részéről kijelölt adatkezelő: Tischler Edit (8000-Székesfehérvár, Rádió u. 10/B. 2/1.)

 

Az adatkezelés helye: A társaság székhelye, szakfeladatra kijelölt igazságügyi szakértők adattára, illetőleg az adatkezelő és a szakértők számítógépes adattára

 

Az adatok köre: A társaság hírlevelet, reklám-anyagot nem küld ki, ilyen jellegű tevékenységet nem végez, ehhez ügyfél-bázissal nem rendelkezik és ilyen jellegű adatbázist nem épít

 

Adatkezelés célja és köre: A társaság a tevékenységével összefüggésben kialakult ügyfelek adatait harmadik fél részére nem adja ki, reklám, hirdetés és hírlevél céljára az adatokat nem használja fel. Az ügyfelek adatai kizárólag a társaság saját irattárában és a kirendelt/kijelölt igazságügyi szakértők irattárában lelhetők fel, azokat a kijelölt adatkezelő és a kijelölt / kirendelt igazságügyi szakértő kizárólag a szakfeladata ellátása körében használja fel, az adatokat bizalmasan kezeli

 

Adatkezelés célja: Kizárólag a társaság irattározási – iratmegőrzési  kötelezettségével összefüggő, a törvényben rögzített határidőig. Az adatok a törvényes megőrzési határidőn túl megsemmisítésre kerülnek

 

Elektronikus levelezés: A társaság saját honlapján keresztül is fogad megkereséseket., valamint elektronikus levezés során (email) a levélszövegben megjelenő adatok nem kerülnek harmadik fél részére átadásra. Az elektronikus levelezésben fellelhető adatok kizárólag a társaság feladat-ellátásával összefüggésben kerülnek felhasználásra. Reklám-anyagot, hírlevelet email-ben sem küld a társaság még meglévő ügyfelei részére sem